กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

พนักงานบริษัท สมาร์ท คอม จำกัดทุกคน